Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 28 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018r. poz. 771) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się kancelaria komornika, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń z osób i rzeczy oraz w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik Sądowy Paweł Bobek działa w obrębie właściwości miejscowej Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (właściwość Sądu Apelacyjnego w Poznaniu).

Szczegółowy wykaz ulic miasta Poznania oraz miejscowości znajdujących się w obszarze działania tego sądu znajduje się poniżej:

WYKAZ ULIC POZNAŃ-STARE MIASTO

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI POZNAŃ-STARE MIASTO