Sygnatura: Km 326/18

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2018 o godz. 10:00 pod adresem: Salon Fryzierski L’Oreal, ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Taboret na kółkach, czarny 2 100,00 zł** 75,00 zł
2 Lampka kosmetyczna Alessandro 2 50,00 zł** 37,50 zł
3 Lampa UV 36W, biała obudowa 1 50,00 zł** 37,50 zł
4 Czarna sofa na metalowych nogach + 2 pufy 1 500,00 zł** 375,00 zł
5 Urządzenie – Klimazon „Calissimo”, model: 6082E 1 1 000,00 zł** 750,00 zł
6 Telewizor „Technika”, 32″ 1 150,00 zł** 112,50 zł
7 Myjnia fryzjerska PANDA, kolor czarny 3 1 500,00 zł** 1 125,00 zł
8 Fotel fryzjerski PANDA 6 600,00 zł** 450,00 zł
9 Fotel kosmetyczny KOSMED, biały 1 1 000,00 zł** 750,00 zł
10 Lampa kosmetyczna KOSMED 1 100,00 zł** 75,00 zł
11 Frezarka kosmetyczna „Electric Nail Drill” 1 100,00 zł** 75,00 zł
12 Lampa UV 36W+ 24W LED, 12W CCFL 1 50,00 zł** 37,50 zł
13 Myjka Ultradźwiękowa Pro Sonic Cleaner 1 150,00 zł** 112,50 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.